Care of

CRM, vad är det?

Publicerat: 07 maj – 2021

CRM står för Customer Relationship Management.
Customer Relationship Management betyder Kundrelationshantering.

Vad är ett CRM-system?

Ett CRM-system är ett digitalt verktyg vars uppgift är att hjälpa företag att skapa och ta hand om sina kundrelationer. Det är vanligt att de som arbetar i ett CRM är säljare då de ofta har det huvudsakliga ansvaret för att ta hand om och hitta nya kunder. I verktyget lägger man in den data man har om sina kunder och potentiella kunder, till exempel företagsuppgifter, kontaktuppgifter, och kontaktpersoner. Verktyget används sedan dagligen genom att rapportera och planera olika typer av insatser och händelser.

Till exempel:

  • Bokade möten
  • Utförda möten
  • Överenskommelser
  • Lagring av viktiga dokument
  • Schemaläggning av påminnelser

Som ägare eller VD skapas trygghet i att all dokumentation om företaget kunder finns i företagets ägo.

Vilka är fördelarna med ett CRM?

Fördelarna med att använda ett CRM-system är många. Som säljare eller kundansvarig skapar du dokumentation kring dina relationer vilket möjliggör att kunna hantera fler samtidigt. Som ägare eller VD skapas trygghet i att all dokumentation om företaget kunder finns i företagets ägo.

Genom att dokumentera och rapportera vad alla gör och planerar att göra med sina kunder kan CRM-systemet också ge insikter i form av analyser och rapporter, till exempel vilka kunder som är mest lönsamma, vilka kunder som ni spenderar mest tid med eller vad den förväntade försäljningen är för kommande kvartal. Ytterligare en fördel med att använda ett CRM är minskad upplevds stress genom känslan av att ha ”kontroll på läget”. CRM-systemet ser till att påminna om händelser jag behöver komma ihåg åt.

Vad blir resultatet?

Företag som använder CRM-system blir därför inte lika personberoende och löper inte lika hög risk att tappa kontroll över en kund om tex en säljare slutar. Dessutom kan de oftare hålla vad de lovar då de enkelt kan tillgå historiska överenskommelser som finns dokumenterade i tydlig struktur. Företag som nyttjar CRM får inte sällan en bättre kontroll över hur sitt nuläge och förväntade framtid.

Exakt var ett CRM gör störst skillnad beror såklart på nuläget innan ett CRM implementeras, men också verksamhetstyp, förutsättningar och målsättningar. 

 

Är du nyfiken på vad ett CRM skulle göra för skillnad hos er? 
Prata med våra experter! 💜👇

Jag vill bli kontaktad av Care Of CRM

crm vad är det?

Relaterat