Care of
Kundberättelser

Taking care of
Göteborgs Stad

boka ett möte
Image

Göteborgs Stad Arbetsmarknad och vuxenutbildning är en kommunal verksamhet, en förvaltning i Göteborgs stad. De skapar förutsättningar för utbildning och jobb i staden. Tack vare deras verksamhet befinner sig tusentals göteborgare i studier varje år och många av stadens invånare får arbete tack vare deras arbetsmarknadsinsatser.

Image

Det viktiga för Göteborgs Stad Arbvux när de valde CRM var att man ville på ett strukturerat och systematiserat sätt samla de kontakter deras medarbetare har upparbetat. Att förenkla arbetet med att kartlägga företags möjlighet att erbjuda praktikplatser, möjliga typer av samarbete och anställningsbehov så att det är enkelt att komma åt. Målet var att få ordning och reda i sin data och skapa en helhetsöverblick över sina kontakter och företag. Och valet föll på Cirrus CRM.

Tack vare CRM-systemet har också sårbarheten minskat om någon är sjuk, byter roll eller slutar. Dessutom har det blivit enklare att uppnå de lagkrav (GDPR) som finns kring strukturerad hantering av personuppgifter och data.

Image

I slutet på 2019 startade vårt gemensamma arbete och idag är det drygt 60 personer som har åtkomst till Cirrus CRM. En del arbetar mer frekvent medans andra endast har åtkomst för att se och ta del av informationen som kollegor lägger in.

Vi är mycket glada över att få vara en del av Arbvux viktiga arbete för Göteborgs stad och fokuserar ständigt på att hitta nya vägar framåt och växa tillsammans.

”CRMet hjälper oss att upplevas mer professionella i våra kundkontakters ögon. Kommunikationen upplevs inte spretig beroende på vem hos oss man pratar med.”

Image

Vill du veta mer om Cirrus CRM?

Hjälp ditt team att få en enklare vardag genom att identifiera, prioritera och utforska befintliga kundrelationer. Fokusera på era viktigaste kundrelationer och prospekts och säkerställ att samtliga bearbetas. Logga historik, boka uppföljningar och låt systemet påminna dig om vad som ska göras härnäst.

Boka ett möte

Vår Produkt

Cirrus CRM är ett CRM-system för etablerade företag i traditionella branscher. Allt du behöver för att ta hand om och utveckla era kundrelationer och skapa fler affärer.

läs mer

Våra Tjänster

Med över 20 års erfarenhet av CRM-implementationer vet vi vad som krävs för att lyckas. Dra nytta av vår kunskap och låt oss hjälpa er igång.

LÄS MER

Om oss

Sedan 2001 har vi jobbat med att hjälpa företag att ta hand om sina kundrelationer och skapa fler affärer. Läs mer om vår resa fram till nu.

läs mer