Care of

4 nyckeltal att lägga till i Cirrus CRM idag

Publicerat: 03 mars – 2023

En viktig del av Cirrus CRM är möjligheten att skapa en skräddarsydd dashboard som inkluderar relevanta och användbara nyckeltal (KPI:er) för varje unik verksamhet och roll.
Därför har vi satt ihop fyra KPI:er som är riktigt användbara som du kan inkludera på din dashboard i Cirrus CRM, redan idag!

1. Antal utförda möten denna månad

Att mäta och följa upp antalet bokade möten är viktigt för ett företag av flera skäl. Det kan ge en indikation på effektiviteten i försäljningsprocessen, hjälpa företaget att rikta sina insatser mer effektivt och öka motivationen hos försäljningsteamet. Det kan också bidra till en kultur av kontinuerlig förbättring och innovation i företaget.

2. Antal bokade möten denna månad

Mätning av antalet utförda möten ger en mer objektiv uppfattning om hur effektivt försäljningsteamet arbetar och kan också skapa en bra grund för att sätta upp nya mål och strategier. Det kan dessutom bidra till att öka motivationen hos säljarna genom att ge dem feedback på deras prestationer och en tydlig målbild att arbeta mot. Att mäta och följa upp antalet utförda möten kan därmed vara avgörande för att förbättra företagets försäljningsresultat och öka dess konkurrenskraft på marknaden.

3. Totalt värde på nya affärsmöjligheter i år

Att skapa ett nyckeltal för totalt värde på nya affärsmöjligheter är viktigt eftersom det ger en överblick över företagets potentiella intäkter på kort och lång sikt. Genom att mäta och följa upp detta nyckeltal kan företaget få en bättre förståelse för vilka affärsmöjligheter som är mest värdefulla och prioritera sina resurser och ansträngningar därefter.

4. Antal nya affärsmöjligheter denna månad

Att ha nyckeltal som mäter antal nya affärsmöjligheter denna månad är viktigt för ett företag av flera skäl. För det första ger det en indikation på hur framgångsrik företagets marknadsföring och försäljningsinsatser är. Genom att mäta antalet nya affärsmöjligheter som genereras varje månad kan företaget få en tydligare bild av sin prestation och göra nödvändiga justeringar om det behövs.

Att följa upp detta nyckeltal kan också hjälpa företaget att identifiera trender och mönster i när det finns efterfrågan på produkter eller tjänster, vilket kan leda till att företaget kan rikta sina marknadsförings- och försäljningsinsatser mer effektivt och därmed öka sannolikheten för att få fler nya affärsmöjligheter.

Att ha nyckeltal uppsatta som mäter antal nya affärsmöjligheter denna månad kan därmed vara en viktig del av företagets övergripande försäljningsstrategi och bidra till att öka dess konkurrenskraft och tillväxt på marknaden.


Bonus för dig som arbetar med Order:

5 .Antal skapade order denna månad

Att mäta antalet skapade order i ett företag kan ge en bättre förståelse för hur företagets försäljningsprocess fungerar. Att endast mäta värdet av alla order kan ge en överdriven bild av företagets prestationer om kunderna bara gör några få stora beställningar per år, medan mätning av antalet skapade order ger en mer detaljerad bild av hur många kunder som faktiskt köper företagets produkter eller tjänster.

6. Antal skapade order föregående mån

Det är alltid värdefullt att jämföra med föregående period. I jämförelsen kan företag få en bättre förståelse för aktiva köpperioder baserat på antal köpande och inte bara totala värdet på affärerna.

Vill du ha hjälp att sätta upp nyckeltal? Kontakta oss i chatten eller maila!

Portrait

Relaterat